Anpassade lösningar för stora som små företag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som är Sveriges största redovisnings- och revisionsbyrå, har under senare tid börjat göra sig känd hos allmänheten som Visionsbyrån genom ett antal stortavlor och annonser runt om i landet samt radioreklam. Inom affärsvärlden är företaget, som startades för drygt 75 år sedan, redan en av de mest respekterade revisionsbyråerna i landet.
Idag har man kontor på hundratrettio orter runtom i Sverige, ett av dem ligger i Umeå.
- Umeåkontoret har funnits sedan slutet av åttiotalet, jag började jobba här 1987, berättar kontorschef Marina Norberg.
För drygt två år sedan flyttade verksamheten och de fyrtiofem anställda till nya lokaler.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är en redovisnings- och revisionsbyrå som har mycket att erbjuda sina kunder. Förutom revision hjälper man dem bland annat med bokföring, redovisning, skattefrågor och rådgivning. Kunderna är alltifrån enskilda firmor till stora företag, kommuner och landsting.
- Vår styrka är att vi kan serva alla typer av kunder. Vill man bara ha hjälp med deklarationen en gång om året så gör vi det, men vill kunden att vi sköter företagets hela ekonomi så är vi den rätta samarbetspartnern. I och med att vi är ett så pass stort företag har vi spetskompetens inom de flesta branscher och inriktningar, säger Marina.
Marina berättar att fler och fler företag väljer att köpa ekonomitjänster. Istället för att spendera tid på redovisning väljer de att koncentrera sig på vad de är bäst på, sin egen verksamhet. Ekonomiadministrationen lämnar de till proffs som Marina och hennes medarbetare.

Tjänsteutbudet är stort. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har samlat alla sina tjänster för en väl fungerande ekonomihantering i det så kallade ”Kunskapshuset”. Det består av följande våningar. I bottenplanet – Affärsservice Grund med lönehantering, kundfakturor och leverantörsfakturor. På nästa våning kommer Affärsservice Bas med redovisning, bokslut, deklarationer och årsredovisning. Den tredje våningen består av Affärsservice Plus med ekonomisk analys och styrning och högst upp i huset kommer revision, skatt- och affärsrådgivning.

- Våra lösningar skräddarsys tillsammans med kunden med utgångspunkt från vilka behoven är. Vi jobbar hela tiden med att vara lyhörda och aktiva i relationen till våra kunder. Vi ska tillgodose kundens önskemål men även kunna upptäcka behov hos kunden som kan utveckla dess verksamhet, säger Marina.

De anställda på Öhrlings PricewaterhouseCoopers utbildas fortlöpande för att hela tiden växa i sina yrkesroller. Företaget anordnar även seminarier för befintliga och blivande kunder inom ämnen som skatter, köp och försäljning av företag och energideklarationer.

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

Bransch:
Redovisning

Telefon: 090-715318
Fax: 090-715301


Email:
helena.wretling@se.pwc.com

Adress:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Västra kyrkog. 11
90329 Umeå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN